Misje święte

Misje święte to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie Jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1,14). Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz ta Jego obecność podczas Misji będzie zapewne bardziej dostrzegalna w posłaniu przybywających do nas misjonarzy.

W tym miesiącu organizowaliśmy zbiórkę darów dla dzieci na Ukrainie (parafia Czerwonograd - ks. Mikołaj Leskiw).
Siostry zakonne przy tej parafii, prowadzące świetlicę dla dzieci przesyłają serdeczne Bóg zapłać za przesłane dary.

W sobotę 21.10.2017r. odbyło się już kolejne spotkanie Dzieci Maryi w rozszerzonym składzie. Brały w nim udział dziewczęta z Żywocic i z naszej parafii. Jak na październik przystało spotkanie było związane z różańcem.
 

Strony

Subscribe to Parafia Brożec RSS
© 2011 Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Brożcu. Drupal theme by Kiwi Themes.