Misje święte

Misje święte to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie Jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1,14). Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz ta Jego obecność podczas Misji będzie zapewne bardziej dostrzegalna w posłaniu przybywających do nas misjonarzy.

Dary dla mieszkańców Schroniska Św. Brata Alberta

W tym roku po raz kolejny zbieraliśmy dary dla mieszkańców Schroniska Św. Brata Alberta w Bielicach.

Mieszkańcy i pracownicy Schroniska Św. Brata Alberta w Bielicach, dziękują i składają serdeczne „Bóg zapłać” za okazane serce i hojne wsparcie.
 

W tym miesiącu organizowaliśmy zbiórkę darów dla dzieci na Ukrainie (parafia Czerwonograd - ks. Mikołaj Leskiw).
Siostry zakonne przy tej parafii, prowadzące świetlicę dla dzieci przesyłają serdeczne Bóg zapłać za przesłane dary.

Strony

Subscribe to Parafia Brożec RSS
© 2011 Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Brożcu. Drupal theme by Kiwi Themes.